full
color
#666666
https://bogroned.nl/wordpress/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://bogroned.nl/wordpress/
#5b4a42
style3

De overheid voert al jaren lang een streng beleid als het gaat om bouw- en sloopafval. Bouw- en sloopafval bestaat grotendeels uit steenachtig materiaal. Jaarlijks verwerken wij grote hoeveelheden steenachtig bouw- en sloopafval tot hoogwaardige granulaten waaronder meng- en betongranulaat. Vandaag de dag wordt is er een zorgvuldige breek- en sorteermethode en kan BoGroNed gerecycled granulaten in elke gewenste grootte leveren.

THERMISCHE TAG REINIGING

 

Sinds 2001 is het ongereinigd hergebruik van TAG niet meer toegestaan. De Nederlandse overheid wil teerhoudend asfalt definitief uit  `de keten` verwijderen. Het thermisch reinigen van teerhoudend asfalt is dan ook opgenomen als minimum standaard in het landelijk afvalplan (LAP). In de praktijk betekent dit dat het vrijkomende teerhoudend asfalt thermisch gereinigd moet worden.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland ten behoeve van de wegenbouw twee soorten asfalt toegepast:
– Asfalt op basis van teer (een steenkool product)
– Asfalt op basis van bitumen (een aardolieproduct)
Beide asfaltsoorten bestaan uit zand, grind, vulstoffen en een bindmiddel. In teerhoudend asfalt  werd als bindmiddel teer toegepast (circa 4 tot 7%) en in bitumenasfalt wordt als bindmiddel bitumen toegepast (circa 4 tot 7%).

Het toepassen van teer als bindmiddel in nieuw asfalt is sinds 1990 niet meer toegestaan. Wel was het tot 2001 toegestaan Teerhoudend Asfalt Granulaat (TAG) ongereinigd als bijvoorbeeld funderingslaag voor nieuwe wegen toe te passen. Maar sinds 2001 is ook deze vorm van ongereinigd hergebruik niet meer toegestaan.

BoGroNed zorgt ervoor dat uw gestorte teerhoudend asfalt thermisch gereinigd wordt door een erkende reiniger waarna u een certificaat van reiniging ontvangt.

 

MOBIELE BREEKINSTALLATIE

 

BoGroNed verzorgt door middel van een mobiele breekinstallatie breekwerk op locatie. Hierdoor wordt uw beton- en steenafval direct gerecycled.
Door beton – en steenafval direct op locatie te breken tot granulaat kan aanzienlijk op transportkosten worden bespaard. Granulaat neemt aanzienlijk minder ruimte in dan los gestort puin. In sommige gevallen kan het granulaat zelfs op locatie – of in de directe omgeving – worden toegepast.  Indien gewenst kan BoGroNed voor u op zoek naar afzetmogelijkheden.

 

Jaarlijks komt er in Nederland circa 25 miljoen ton bouw- en sloopafval (BSA) vrij. BSA is dan ook één van de grootste afvalstromen in Nederland. Het BSA bestaat voor meer dan 90% uit steenachtig materiaal zoals beton (40%), metselwerk (25%) en asfalt (26%).
Door middel van breekwerk op locatie middels een mobiele breekinstallatie wordt uw BSA direct omgezet tot een hoogwaardige bouwstof

ECOGRANULAAT EN ECOVULSTOF

 

Jaarlijks wordt er in Nederland circa 1 miljoen ton teerhoudend asfalt geavanceerd thermisch gereinigd. Bij dit unieke reinigingsproces, worden alle bestanddelen van het teerhoudende asfalt gerecycled tot volwaardige bouwstoffen. Deze bouwstoffen, voornamelijk granulaten, worden voor toepassing in de grond, weg- en waterbouw en betonindustrie.

 

Teerhoudend asfalt is een mengsel van grind (of steenslag), zand en een zeer fijne vulstof dat met teer (bindmiddel) in een asfaltfabriek aan elkaar gekleefd werd. Doormiddel van thermische reiniging verwijdert het teerhoudende bindmiddel en komen de oorspronkelijke schone grondstoffen grind en vulstof weer beschikbaar.

 

  • Ecovulstof
  • Gips
  • Ecogranulaat
  • Ophoogmateriaal
  • Zand-voor-zand bed
  • Toeslagmateriaal in beton
  • Toeslagmateriaal in asfalt

 

PUINBREKEN

 

Hoogwaardige producten uit steenachtig bouw- en sloopafval
Jaarlijks komt er in Nederland ca. 25 miljoen ton Bouw- en sloopafval vrij (BSA). BSA is dan ook een van de grootste afvalstromen in Nederland. Het BSA bestaat voor meer dan 90% uit steenachtig materiaal zoals beton (40%), metselwerk (25%) en asfalt (26%).

 

BoGroNed beschikt over diverse locaties, zoals Heerenveen, Heerhugowaard, Zaandam en Amsterdam, waar met vaste (gecertificeerde) brekers het steenachtige BSA gerecycled wordt tot een hoogwaardige bouwstof. Tevens beschikt BoGroNed over terreinen waar er met een mobiele breker puin gebroken kan worden.

default
Loading posts...
link_magnifier
#5C5C5C
on
fadeInDown
loading
#5C5C5C
off