full
color
#666666
https://bogroned.nl/wordpress/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://bogroned.nl/wordpress/
#5b4a42
style3

In meerdere delen van Nederland hebben wij te maken met een matige tot slechte ondergrond. Hierdoor zal er een andere ondergrond toegepast moeten worden. Wij zullen dan naar onze opdrachtgevers lichte ophoogmaterialen adviseren. Hier moet men dan denken aan Flugsand, Vulkaan Bims en Porodur Lava. Deze producten hebben hun eigen verwerking en hier kunnen wij een adviserende rol in betekenen.

FLUGSAND

Flugsand is een loskorrelig, poreus materiaal van vulkanische oorsprong dat voornamelijk uit vulkanisch glas bestaat. Het gewicht en de korrelgrootte variëren afhankelijk van de herkomst. Flugsand is te verkrijgen in twee verschillende kwaliteiten: namelijk 900 en 950. Flugsand wordt toegepast voor tijdelijk rijbanen, onder wegen, sportvelden of parkeerplaatsen. Tevens wordt het vaak toegepast in sloten en vaarten, in leidingsleuven, achter de damwanden en in rivierdijken.  Door de eigenschappen van Flugsand heeft het een grote waterdoorlatendheid. Het is niet hydraulisch, heeft een groot evenwichtsdraagvermogen en hierdoor is de stabiliteit zeer groot. Flugsand is op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd volgens BRL nr. 9316.

VULKAAN BIMS

In het Eifelgebergte van Duitsland wordt er Vulkaan Bims gewonnen. Vulkaan Bims is een vulkanisch gesteente dat ruim 11.000 jaar geleden is ontstaan tijdens diverse vulkaanuitbarstingen. Het materiaal kenmerkt zich door een lage volumedichtheid en is daardoor zeer geschikt voor het gebruik als licht ophoogmateriaal. Het materiaal wordt op de productielocatie gezeefd waardoor er altijd een constante kwaliteit ontstaat. Vulkaan Bims is in verschillende gewichten leverbaar, en zal tussen de 1000 kg/m3 en 1200 kg/m3 vochtig verdicht worden in het werk. Vulkaan Bims wordt zoal toegepast bij het bouwrijp maken van een terrein, ophoging voor een viaduct, wegreconstructies, ophoging onder de weg, achter een damwand en rondom rioleringen. Vulkaan Bims is een natuurproduct en heeft een grote waterdoorlatendheid, het is niet hydraulisch. Het heeft een groot evenwichtsdraagvermogen en grote stabiliteit. Vulkaan Bims is op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd volgens BRL nr. 9316.

PORODUR LAVA

In het gebied dat aan de noordwesten van Koblenz zit, in de deelstaat Rijnland-Palts, was er ruim 11.000 jaar geleden een hevige vulkanische activiteit. In dit gebied wordt al geruime tijd Porodur Lava gewonnen. De vulkanische raakten uitgewerkt waardoor de lava ging stollen en zich ontwikkelde en de naam Porodur Lava kreeg. Selectie van de juiste gradaties vindt plaats op basis van het gewicht en de holle ruimtes. Het materiaal is in diverse gradaties verkrijgbaar. Porodur Lava kan worden toegepast bij een tijdelijke rijbaan, half- of bermverharding, ophoging onder de weg, bouwrijp maken, vulling van sloten, infiltratiesleuf of Wadi’s. Net als Vulkaan Bims is Porodur Lava een natuurproduct en heeft een zeer grote waterdoorlatendheid. Het heft een waterbergend vermogen van zo’n 48%. Porodur Lava is op het Bouwstoffenbesluit gecertificeerd volgens BRL nr. 9317.

default
Loading posts...
link_magnifier
#5C5C5C
on
fadeInDown
loading
#5C5C5C
off